Respekt for borgernes penge

Vi tror på, at borgernes penge har det bedst i borgernes egne lommer. Derfor skal al udvikling ske med respekt for skatteydernes hårde arbejde.

Økonomi i balance og lavere skat

Hver gang byrådet iværksætter nye initiativer og tiltag, så er det Vejen Kommunes skatteydere, der betaler – og det ved vi godt hos Det Konservative Folkeparti. Derfor skal vi sikre os, at skatteborgernes penge bruges på bedst mulig vis på at skabe velfærd til glæde og gavn for alle kommunens borgere. Man kan kalde det for respekt for borgernes penge. Vi kalder det også for almindelig, sund fornuft.

Vi tror grundlæggende på, at borgernes penge har det bedst i borgernes egne lommer. Derfor skal de kommunale skatter heller ikke være højere end absolut nødvendige. Samtidig er vi klar over, at borgerne – med rette – har nogle forventninger til den service, de modtager fra kommunen. De to hensyn vil vi gerne tage ansvaret for at balancere på fornuftig vis, og om muligt, sende pengene tilbage til borgerne i form af skattelettelser, hvis det kan ske uden at gå på kompromis med kvaliteten af den velfærd, som alle borgere har krav på.

Når vi ønsker at arbejde for at sænke skatten og på den måde sikre, at så mange af borgernes egne penge bliver i borgernes egne lommer, så er årsagen ret simpel: Vi tror nemlig på, at velfærd ikke kun kan måles på størrelsen af kommunens pengepung, men også i et øget råderum for den enkelte borger. Flere penge i borgernes lommer giver frihed til at indrette sig på den måde, som man finder bedst – og det er også kernevelfærd efter vores mening.

Som vi plejer at sige: Ned med skatten – op med humøret. 

Derfor kæmper jeg for: 

  • En økonomi i balance og ansvarlighed med borgernes penge
  • At sænke de kommunale skatter uden at gå på kompromis med den kommunale kernevelfærd
  • At skabe øget råderum til fremtidens velfærd ved at nedbringe kommunens gæld
  • At sikre den bedste pris igennem øget konkurrenceudsættelse af den kommunale opgaveløsning.