Gode vilkår for kultur- og foreningslivet

Vores kultur- og foreningsliv er garant for så meget mere end blot fritidssysler. De er grundstenene for et vellykket fritidsliv i Vejen Kommune. Det skal vi passe på og bevare.

Et stærkt foreningsliv

Foreningerne er grundstenen for vores fritidsliv i Vejen Kommune. De varetager en opgave med at skabe forpligtende fællesskaber til gavn for alle: Fællesskaber, der lærer vores unge mennesker at indgå i et sammenhold, og som giver dem et tilhørsforhold og en forankring i det lokalsamfund, de er en del af – og bidrager til almen dannelse for vores børn og unge, når de er aktive i foreningslivet. Vi anerkender og værdsætter det arbejde, som de frivillige foreninger laver i Vejen Kommune.

Vi ved, at det har været et hårdt år med Corona for kommunens foreninger. Historier om medlemsnedgang, aflyste byfester og arrangementer og nedslidende zig-zag kurs ift. restriktionerne har tæret på de frivillige kræfter. Oven i det, følger nu nyhederne om, hvordan det er svært at engagere frivillige, der har mistet lysten i det forgangne år. Hvis ikke vi får vendt den tendens, risikerer vores foreningsliv og frivillighedskultur at smuldre væk under os.

Foreningslivet har kort sagt brug for en kick-start. Vi vil med en række konkrete tiltag give foreningerne et tiltrængt skub i ryggen. Vi ved, at vi får det tifold tilbage, når foreningslivet er tilbage på sit normale leje. Ét af vores forslag går på at ansætte en ”Foreningskonsulent”, der skal hjælpe kommunens foreninger med vidensdeling, nye idéer, rådgive om foreningsarbejdet, fundraising og meget mere.

Derfor kæmper jeg for: 

  • At de frivilliges altafgørende indsats anerkendes
  • Bedre vilkår for de forskellige tilbud – f.eks. ingen udgifter til leje af lokaler og idrætsanlæg.
  • At det skal være nemmere, at drive forening: Væk med unødvendige administrative byrder
  • En anlægspulje, som foreninger kan søge ved f.eks. renovering af klubfaciliteter
  • Ansættelse af en foreningskonsulent til at assistere en ”Corona-genstart” af foreningslivet

Kultur for høj og lav

Værdien af at have kendskab til vores kulturhistorie er afgørende for vores selvforståelse som et folk og vores evne til at møde andre kulturer – samt for det enkelte menneskes dannelse. Og det skal starte et sted. Tæt på hvor man bor. I en tidlig alder. Vi vil derfor arbejde for at kulturindsatsen i Vejen Kommune skal have et todelt fokus: Det højkulturelle skal suppleres af et rigt, folkeligt kulturliv med udgangspunkt i borgernes nærområde. Og så skal vores børn introduceres for vores kulturskatte i en tidlig alder.

Herudover vil vi understrege vigtigheden af at sætte ind med almen dannelse fra en tidlig alder. Derfor vil vi være fortalere for, at der er flere tilbud om kultur til børn. F.eks. ved den Børnekulturuge, som er afholdt de seneste år. Vores børn og unge mennesker skal tidligt introduceres for kommunens kultur- og naturhistorie – og den danske kulturarv generelt – via vores egen kultur-kanon (eks. Højskolernes vugge, Genforeningen, Kongeåen, Skibelund Krat, Klebæk højene, Københavner-plantagerne, Niels Hansen Jakobsen, Poul La Cour osv.)

Mennesket har en ukuelig evne til at nytænke og genopdage i trængte situationer. Et eksempel på det, så vi under Corona-krisen, hvor vi alle genopdagede fællessangen. Det momentum skal udnyttes til at udbrede fællessang og hermed skabe em bredere forståelse for vores kulturarv blandt os alle. Sangen er ikke kun lærerig, men forskning viser også, at man bliver både gladere, friskere og mere modtagelig for nye indtryk. Sangen ikke kun har, men også giver altså vinger.

Konkret foreslår vi, at indføre morgensang på vores skoler, og på den måde starte skoledagen med at samle vores børn om fælles kulturarv. Morgensangen kan have fokus på salmer og højskolesangbogen, og øger elevernes indlæring fra morgenstunden. Herudover vil vi bringe morgensang ind ved de anledninger i den kommunale opgaveløsning, hvor det skaber værdi.

Derfor kæmper jeg for:

  • At der udarbejdes en kulturkanon for Vejen Kommune
  • At genindføre morgensang i skolerne og skabe mere fællessang for alle
  • Lokale kulturoplevelser, f.eks. en årlig kulturaften/nat
  • At fastholde fokus på vores kulturelle fyrtårne