En værdig alderdom med frihed til selv at vælge

Det er en grundsten i konservativ politik at tage vare på vores ældre medborgere.

En værdig alderdom

Vi tror på, at et værdigt ældreliv er et liv med en vis frihed, heriblandt friheden til at være sig selv og anderledes end andre. Derfor skal vi væk fra den gængse måde at tænke ældrepleje på. Vi ønsker at styrke de ældres frie valg og selvbestemmelse, og dermed give dem medindflydelse på deres hverdag. Konkret vil vi genindføre klippekortsordningen, der giver vores ældre medborgere en række tidsrum i ugen, hvor de frit kan bestemme, hvad de ønsker hjælp til. Herudover byder vi det private initiativ på området velkommen, og vi vil arbejde for gode vilkår for etablering af f.eks. friplejehjem og andre private alternativer til den kommunale løsning.

Vi ser ikke vores ældre medborgere som en udfordring, men som en ressource – hvis de ellers får muligheden for det. Der skal sikres gode rammer for vores seniorer, så de kan fortsætte med at være aktive borgere og aktiver i deres lokalsamfund. Vi bakker derfor op omkring den nationale dagsorden med at afskaffe modregning i folkepensionen, hvis vores ældre ønsker at arbejde lidt efter pensionsalderen.

Vi vil, kort sagt, sikre vores ældre medborgere pleje, omsorg og hjælp af høj kvalitet. De har arbejdet hårdt igennem deres tilværelse for at bygge det Danmark vi alle holder af, og de fortjener en værdig alderdom. Vi står for anstændighed i alle livets faser, også når livet rinder ud. Og så lover vi én ting: Vi stemmer kun for noget, som vi også vil byde vores egen familie.

Derfor kæmper jeg for: 

  • At genindføre klippekortordningen i Vejen Kommune
  • Gode vilkår for private initiativer på velfærdsområder, f.eks. friplejehjem
  • At sikre et bredt udbud af aktiviteter til ældre i Vejen Kommune
  • At værdighed og omsorg er nøgleord i plejen af vores ældre medborgere