En tryg barndom med plads til forskellighed

Vores børn er vores fremtid. Derfor skal de have en tryg start på livet med gode rammer for at realisere deres fulde potentiale.

Vuggestuer og børnehaver

De første år i et barns liv er de vigtigste. Det er her, hvor de grundlæggende sten for barnets ve og vel lægges. Jeg arbejder for at sikre vores børn de bedste rammer for at lære og udvikle sig, så de har det bedste udgangspunkt for at realisere deres fulde potentiale som menneske senere i livet. Børnene er vores fremtid – og det fortjener de.

De senere år har budt på store forandringer på dagtilbudsløsningerne i Askov. Fra at have én børnehave, skal vi fremadrettet have to: Et børnecenter ved Askov-Malt Skole og en ny selvstændig institution i Vejen Syd. Samtidig oplever vi i Askov og Vejen akut mangel på dagplejere. Kombinationen af forandringer og udfordringer kan selvsagt give usikkerhed blandt områdets børnefamilier. Det er min klare ambition, at tidens udfordringer og forandringer håndteres med åbenhed og ordentlighed – og med børnene for øje. Jeg opfordrer alle, der måtte have input til at kontakte mig og bruge mig i denne sammenhæng. 

Familien er udgangspunktet for vores færden her i livet. Det er her, vi har vores base, og hvor dagen starter og slutter for vores børn. Men både børn og familier er forskellige – og den forskellighed vil jeg gerne hylde. Vi skal sikre større frihed for den enkelte familie til at indrette sin tilværelse på den måde, som den finder det bedst, også selvom det ikke passer ind i den kommunale kasse. Jeg tror nemlig på, at kommunen skal indrette sig efter borgerne – og ikke omvendt.

Derfor kæmper jeg for: 

 • Flere voksne i vuggestuer og børnehaver
 • Flere dagplejere i hele kommunen
 • Indførelse af et deltidsmodul i kommunens dagtilbud
 • At ændringerne i dagtilbudsstrukturen i Askov håndteres med ordentlighed og forældreinddragelse
 • Indførelse af tilskud til pasning af eget barn derhjemme
 • Et fortsat øget fokus på den tidlige indsats
 • Gode muligheder for efteruddannelse blandt dagplejere og pædagogisk personale

Folkeskolen

Sunde, veluddannede børn og unge er vores vigtigste råstof. De er kort sagt en forudsætning for fremtidens Vejen Kommune. De fortjener en tryg barndom og et godt skoleliv, der giver dem solid viden og brede færdigheder. Det giver et godt afsæt i mødet med fremtidens udfordringer til gavn og glæde for dem selv – men også for samfundet. 

Folkeskolen spiller en stor rolle i vores børn liv og udvikling. Af samme årsag skal folkeskolen kunne mange ting og rumme mange børn – uden at miste fokus på opgaven. For folkeskolen skal – sammen med forældrene – hjælpe vores små, nysgerrige børn med at blive robuste og fagligt stærke unge mennesker med lyst til livet. Skolen skal være rammerne omkring den udvikling og skabe et miljø, hvor faglig udvikling og personlig trivsel går hånd i hånd. Hvis vi skal lykkedes med det, skal vi skabe en folkeskole i topform, både målt i trivsel og uddannelsesparathed. 

Askov er et skoledistrikt i vækst. For nyligt har byrådet besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten for at håndtere den stigende mængder børn. Det er dejligt! Men det kom lidt sent og områdets småbørn kan stadig se ind i en årrække med midlertidige pavillion-løsninger. Enhver kan sige sig selv, at lige om lidt – når de små bliver større – så er det vores skolestruktur, som er sat under pres. Derfor arbejder jeg for en udvidelse af Askov-Malt Skole i god tid for at håndtere de nye børn, der snart melder deres ankomst. 

Børn er forskellige. Det er et grundvilkår og vi skal tilrettelægge skoledagen herefter. Derfor vil vi styrke arbejdet med fleksible læringsmiljøer som et alternativ til den klassiske tavleundervisning, mens vi vil fastholde en fast klasselærer som et trygt anker igennem skoledagen. På samme vis vil vi sikre tilstrækkelige ressourcer til at børn med særlige behov kan fastholdes i skolen i deres nærmiljø – hvis det er den rigtige beslutning for det enkelte barn.

Derfor kæmper jeg for:

 • Kortere skoledage, der giver tid og rum til fritidsaktiviteter og forskellighed
 • En fast klasselærer i alle klasser
 • Udvidelse af Askov-Malt Skole for at håndtere tilflytningen til Askov-Malt og omegn
 • Et øget fokus på demokratisk og digital dannelse
 • Et styrket samspil imellem skoler, civilsamfundet og erhvervslivet
 • Øgede muligheder for efteruddannelse blandt skolernes ansatte